WFOŚiGW informuje:

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu priorytetowego „Moja Woda”, ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny budżet przeznaczony na ten cel czyli łagodzenie skutków suszy w Polsce, to 100 mln zł do wykorzystania w latach 2020-2024. Dzięki temu ma powstać 20 tys. przydomowych instalacji, dzięki którym zaoszczędzimy 1 mln m3 wody rocznie.

KTO – program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych

ILE – do 5 tys. zł dotacji, nie więcej niż 80 proc. kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020 r.

NA CO – środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, takich jak m.in. zbiornik retencyjny lub podziemny, oczko wodne, instalacje do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie danej nieruchomości

GDZIE – wnioski należy składać w WFOŚiGW w Katowicach

KIEDY –  od 1 lipca 2020 r.

https://www.wfosigw.katowice.pl/9-aktualnosci/2570-moja-woda-od-1-lipca.html

Moja.Woda.jpg

 Więcej Informacji również na stronach Ministerstwa Klimatu oraz NFOŚiGW

 

W związku z koniecznością sporządzenia planu ruchu KWK Piast-Ziemowit na lata 2021-2023 Polska Grupa Górnicza S.A. zleciła opracowanie pt. Analiza możliwości prowadzenia eksploatacji górniczej w planie ruchu KWK Piast-Ziemowit na lata 2020-2023, w ramach którego konsorcjum firm: Główny Instytut Górniczy w Katowicach, Instytut Techniki Budowlanej Oddział Śląski i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe Midach sp. z o.o. z Katowic, zobowiązane jest do sporządzenia w terminie do końca października br. oceny odporności wszystkich obiektów budowlanych znajdujących się w zasięgu oddziaływania planowanej na trzy lata eksploatacji węgla.

Ocena odporności obiektów kubaturowych w większości przypadków wiąże się z koniecznością wejścia na teren nieruchomości (powiatowej, gminnej lub prywatnej) i sporządzenia stosownej dokumentacji inwentaryzacyjnej. Do przeglądu jest kilka tysięcy budynków i budowli znajdujących się głównie na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Pragniemy zaznaczyć, iż specjaliści z zakresu budownictwa wykonujący czynności w terenie będą stosować wszelkie obowiązujące przepisy związane z zagrożeniem epidemicznym, a także instrukcje i zalecenia służb sanitarnych i epidemiologicznych. Każda z tych osób będzie legitymować się dokumentem tożsamości oraz upoważnieniem podpisanym przez dyrektora kopalni.

Liczymy na zrozumienie i pomoc w przeprowadzeniu powyższych czynności.

                                                                                                                                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                         

                                                                                                                           Polska Grupa Górnicza S.A.
                                                                                           Oddział KWK Piast-Ziemowit
                                                                                           Pełnomocnik Zarządu
                                                                                            Dyrektor Kopalni
                                                                                          Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
                                                                                          Krzysztof Krasucki

 

 

 

 

Wysokie miejsca w krajowych rankingach samorządów powiat bieruńsko-lędziński zajmował już wielokrotnie i … nadal nie odpuszcza! W najnowszym Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce nasz powiat zajął doskonałe 13 miejsce, pośród 314 powiatów ziemskich. W gronie śląskich powiatów znalazł się na 3 miejscu, po powiatach bielskim i rybnickim. Tak wysokie miejsca są potwierdzeniem dobrego zarządzania i jego bardzo dobrej kondycji gospodarczej. Trzynastka może być szczęśliwa!

- Państwa powiat należy do najbardziej gospodarnych w Polsce. Gratuluję! - napisał Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego i inicjator rankingu. Ekonomiści przeanalizowali finanse 2790 polskich gmin, miast i powiatów. Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracowali na „twardych danych” - oficjalnych sprawozdaniach finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obrachunkowej. (…) Właśnie ogłosiliśmy wyniki najnowszej edycji. Miło mi przekazać, że Państwa powiat znalazł się w czołówce Rankingu. To duże wyróżnienie, ale przede wszystkim obiektywna ocena wysokiej jakości prac władz i urzędników samorządowych oraz potwierdzenie kompetentnych działań radnych, którzy decydują o kierunku rozwoju Państwa małej Ojczyzny - podsumował.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to jedyne opracowanie w kraju, obejmujące wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jest kompleksowe, apolityczne      i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Samorządy zostały podzielone w nim na pięć klas (np. gminy wiejskie czy miasta na prawach powiatu). Powiat bieruńsko-lędziński rywalizował pośród powiatów ziemskich.

Zespół badawczy pracował pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład jego zespołu weszli naukowcy z tej uczelni oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oceniał m.in. takie wskaźniki jak: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych oraz udział środków europejskich w wydatkach ogółem, relację zobowiązań do dochodów ogółem i udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących, bazując na oficjalnych danych za rok 2019, przekazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi.

Ranking jest odpowiedzią na postulaty przedstawicieli samorządów terytorialnych, urzędów centralnych oraz ekonomistów od lat poszukujących uniwersalnych narzędzi, którymi można badać kondycję finansową gmin czy powiatów. Jego potrzebę potwierdziło wielokrotnie Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju oraz kolejne edycje Europejskiego Kongresu Samorządów. Autorzy - ekonomiści z uznanych krakowskich ośrodków naukowych - wykorzystali w nim obiektywne, najważniejsze, wiarygodne i aktualne wskaźniki. 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking/

 

 

 

 

 

 

Oferuje wszechstronną i kompleksową opiekę ukierunkowaną na łagodzenie objawów postępującej choroby i poprawę jakości życia oraz na łagodzenie cierpienia psychicznego, socjalnego oraz duchowego.

Profesjonalny zespół medyczny: lekarz, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta, przy współpracy z braćmi Bonifratrami będzie opiekował się pacjentami w ostatniej fazie choroby w ich własnym domu, a także w razie potrzeby udzieli wsparcia ich rodzinom nieodpłatnie (w ramach NFZ).

Wskazania do objęcia pacjenta opieką hospicyjną w warunkach domowych:

- choroby nowotworowe (C00-D48)

- choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności - HIV (B20-B24)

- następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego (G09)

- układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10-G13)

- kardiomiopatia (I42-I43)

- niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (J96)

- owrzodzenie odleżynowe (L89)

- stwardnienie rozsiane (G35)

 

Dokumenty niezbędne do objęcia opieką pacjenta:

- skierowanie do hospicjum domowego na druku:

  skierowanie do szpitala oddział: hospicjum domowe, lub skierowanie do poradni specjalistycznej: hospicjum domowe,

- kserokopia dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia,

- dokument uprawniający do świadczeń, np.:

  legitymacja emeryta / rencisty, NIP zakładu pracy, inny dokument,

- dowód osobisty.

 

Zgłoszenia do opieki:

Zgłoszeń do opieki można dokonywać:

- telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 pod następującym numerem telefonu: 530 433 655

- całodobowo na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

https://bonifratrzy.pl/hospicjum-wroclaw/hospicjum-domowe/

BONIFRATRZY.jpg

 

Kolejna owocna sesja Rady Powiatu za nami. 22 czerwca br. radni zapoznali się ze stanem dróg powiatowych oraz podjęli uchwałę w sprawie powierzenia gminom powiatu bieruńsko-lędzińskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg. Ponadto, podjęli uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytkach, na roboty konserwatorskie przy dawnej kostnicy na cmentarzu przy "Walencinku" i wykonanie dokumentacji konserwatorskiej figury Jana Nepomucena w Lędzinach oraz w sprawie określenia harmonogramu pracy nad Strategią Rozwoju Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 2030. Podjęli również decyzje w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030. Ze względu na zagrożenie epidemiczne sesja odbyła sie zdalnie.

IMG-20200623-WA0000.jpg   IMG-20200623-WA0005.jpg  

IMG-20200623-WA0010.jpg   IMG-20200623-WA0003.jpg   IMG-20200623-WA0004.jpg