Nagrodę - najwyższe wyróżnienie władz powiatu w dziedzinie kultury - przyznaje się raz w roku. Nagroda z jednej strony nobilituje poszczególnych twórców, ludzi kultury, a z drugiej jest realizacją zadania ustawowego powiatu polegającego na sprawowaniu mecenatu nad działalnością kulturalną. Poprzez nagrodę, której rzeczowym wyrazem jest statuetka autorstwa Romana Nygi symbolizująca św. Klemensa, starosta i cała społeczność powiatu honoruje twórców, animatorów i mecenasów kultury, indywidualne osoby i całe zespoły, wyraża im uznanie i wdzięczność za podtrzymywanie tradycyjnych wartości duchowych ziemi rodzinnej i kreowanie nowych. Święty Klemens jest patronem świątyni zajmującej poczesne miejsce w tradycji religijnej i kulturowej powiatu. Kandydatów do nagrody Clemensa wskazują władze i instytucje samorządowe, stowarzyszenia oraz pojedyncze osoby. Od 2001 roku nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: Clemens Pro Arte i Clemens Pro Cultura, natomiast od 2003 roku także w kategorii Clemens Pro Publico Bono.

 

 

Wybierz miniaturę, aby zobaczyć wizualizację.

    clemens.plakat cryszka.jpg         clemens.plakat ponticello.jpg         clemens.plakat wspomnienia.jpg

 

DOTYCHCZASOWI LAUREACI NAGRODY:

Clemens Pro Arte:
2001  Roman Nyga
2002  Alojzy Lysko
2003  ++ Małgorzata Rembierz - Tabaka
2004  Józef Kłyk
2005  Helena Szabrańska
2006  Wojciech Wikarek
2007  Maria Błotko - Kiszka
2008  Remigiusz DulkoKalina Dulko
2009  Jan Śmiłowski
2010  Krzysztof Gryksa
2011  Czesław Ślosarczyk
2012  Chór Parafialny Jutrzenka
2013  Urszula Figiel-Szczepka
2014  Zespół Kameralistów Miasta Lędziny "Pro arte et Musica" 
2015 Grzegorz Kapołka
2016 Grzegorz Sztoler
2017 Imielińska Orkiestra Dęta
2018 Czesław Ryszka

Clemens Pro Cultura:
2001  Chór HARFA z Imielina
2002  Zespół Folklorystyczny LĘDZINIANIE
2003  Teatr Komanderów z Imielina
2004  Czesław Pitera i Chór im. Ks. Antoniego Chlondowskiego
2005  ++ Jan Wieczorek i Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia
2006  Roman Jochymczyk
2007  Ilona Cuber – Cebula
2008  ++ Józef Wadas
2009  Krystyna Czajowska i Zespół Folklorystyczny Ściernianeczki
2010  Rafał Bula
2011  Bronisław Latocha i Zakładowa Orkiestra Dęta KWK „Ziemowit”
2012  Romuald Kubiciel
2013  Orkiestra dęta KWK "Piast"
2014  Zespół Folklorystyczny "Bojszowianie" 
2015 Klub Plastyka KONTRAST
2016 Gminna Orkiestra Dęta z Chełmu Śląśkiego
2017 Chór Polonia
2018 Bojszowska Orkiestra "Ponticello"


Clemens Pro Publico Bono:
2003  Zakład Robót Inżynieryjnych Gerharda, Henryka i Huberta Chroboków
2004  ++ Klemens Ścierski
2005  Ks. kanonik dr Józef Przybyła
2007  Joachim Pinocy
2010  Zygmunt Folta
2011  Bieruński Ośrodek Kultury
2012  ++ Jan Wieczorek
2013  ++ dr hab. Jan Czempas
2017 Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski

……………………

Uchwała - Nagrody Starosty w dziedzinie kultury

Wniosek  o przyznanie nagrody Starosty