Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza w 2020 r. nabór wniosków 

na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest zeskładowanych na posesji zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Jeżeli jesteś Właścicielem/Zarządcą nieruchomości na której są zeskładowane odpady zawierające azbest możesz ubiegać się o bezpłatny odbiór tych odpadów.

Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych odpadów zawierających azbest z nieruchomości będących własnością osób fizycznych” zwane dalej „Zasady odbioru …” zostały uchwalone przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwałą Nr 51/15 z dnia 26 stycznia 2015 r., zmienioną Uchwałą Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Nr 375/20 z dnia 13 marca 2020 r.

Bezpłatny odbiór zeskładowanych odpadów zawierających azbest przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Warunki bezpłatnego odbioru azbestu
1) złożenie wniosku
2) spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasady odbioru …”

Celem złożenia wniosku należy pobrać następujące dokumenty:

„Zasady odbioru …”
 wniosek dla osób fizycznych 
oświadczenie osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą
oświadczenie osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą
oświadczenie wynikające z §3 pkt.1 „Zasady odbioru …”
oświadczenie wynikające z §3 pkt. 2 „Zasady odbioru …”

.Informacje ogólne

Dokumenty, o których mowa powyżej, można pobrać również w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pokój nr 225.

Wnioski przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Bieruniu terminie od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad odbioru zeskładowanych odpadów zawierających azbest jak też składania wniosków można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pok. 225; pod nr telefonu (32) 226 91 64 lub (32) 226 91 61 w godzinach pracy urzędu.

 

Pliki do pobrania

1.1. oświadczenie osoby fizycznej będącej przedsiebiorcą

1.2. oświadczenie osoby fizycznej nie będącej przedsiebiorcą.doc

2. oświadczenie o demontażu przed 28.11.1998 r.

3. oświadczenie o niewykorzystanym azbeście

wniosek dla osób fizycznych zeskładowany

zasady odbioru i unieszkodliwiania