Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych - Zenon Kubica

Do głównych zadań Pełnomocnika należy:

  • koordynowanie działań związanych z przygotowaniem programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania z jego realizacji,
  • nadzorowanie wykonywania zadań wynikających z programów współpracy,
  • koordynacja współpracy władz samorządowych powiatu z organizacjami pozarządowymi,
  • prowadzenie internetowej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu,
  • reprezentowanie Starosty w kontaktach z organizacjami pozarządowymi,
  • przygotowywanie informacji dla Starosty z zakresu zadań objętych pełnomocnictwem.