Lp.              Nr drogi Nazwa ulicy Przebieg drogi powiatowej

BIERUŃ

1. 4137 S Wawelska DK 44 – Jagiełły
2.  4137 S Jagiełły Wawelska – Bijasowicka
3.  4137 S Bijasowicka Jagiełły – Krupniczej
4.  4137 S Krupnicza Bijasowicka – Skromnej
5.  5900 S Świerczyniecka Oświęcimska – Barwna
6.  5904 S Bogusławskiego Szenwalda – DK 44
7.  5905 S Bojszowska Krakowska – DW 931
8.  5906 S Chemików DK 44 – zakłady ERG
9.  5907 S Krakowska Chemików – DK 44
10.  5908 S Lędzińska granica Lędziny - granica Tychy
11.  5925 S Kosynierów Ofiar Oświęcimskich – DK 44
12.  5925 S Ofiar Oświęcimskich DW 934 – Kosynierów
13.  5926 S Patriotów Bohaterów Westerplatte – DK 44
14.  5926 S Bohaterów Westerplatte DW 934 – Mielęckiego
15.  5927 S Mielęckiego Bohaterów Westerplatte – wał rz. Wisły
16.  8020 S Lokalna Świerczyniecka - granica m. Tychy

LĘDZINY

1.  5904 S Szenwalda Jagiellońska – Bogusławskiego
2.  5904 S Jagiellońska Lędzińska – Szenwalda
3.  5909 S Hołdunowska S1 – Lędzińska
4.  5909 S Lędzińska Hołdunowska – granica m. Bieruń
5.  5910 S Pokoju Hołdunowska – Lędzińska
6.  5911 S Oficerska Ułańska – Pokoju
7.  5912 S Wygody granica m. Tychy – Kontnego
8.  5912 S Kontnego Wygody – Lędzińska
9.  5913 S Zamoście Zakole - Zamkowa
10.  5913 S Zamkowa Zamoście - Wygody
11.  5914 S Gwarków Hołdunowska – św. Brata Alberta
12.  5914 S Murckowska granica m. Mysłowice – Hołdunowska
13.  5915 S Ułańska Hołdunowska – Podmiejska
14.  5921 S Goławiecka Szenwalda – Odrodzenia
15.  5922 S Ziemowita Oficerska – Dzikowa
16.  5923 S Dzikowa granica m. Imielin - Goławiecka
17.  5928 S Zawiszy Czarnego granica m. Lędziny – Kontnego

IMIELIN

1. 5914 S Brata Alberta Gwarków – DW 934
2. 5915 S Podmiejska Ułańska – św. Brata Alberta
3. 5916 S Satelicka DW 934 – Zachęty
4. 5918 S Nowozachęty DW 934 – Zachęty
5. 5918 S Zachęty Nowozachęty – granica m. Mysłowice
6. 5923 S Dzikowa granica m. Lędziny - Goławiecka

CHEŁM ŚLĄSKI

1. 5920 S Techników Boya-Żeleńskiego - DW 934
2. 5921 S Odrodzenia Goławiecka – Śląska
3. 5921 S Śląska Odrodzenia – DW 934
4. 5924 S Osada Kolonia Leśna – DW 934
5. 5924 S Kolonia Leśna granica m. Chełm Śląski - Osada

BOJSZOWY

1. 4136 S Gilowicka DW 931 – granica m. Gilowice
2. 4137 S Wolska Skromna – granica m. Wola
3. 4137 S Skromna Krupnicza – Wolska
4. 4138 S Kopalniana DW 931 – granica m. Wola
5. 5900 S Ruchu Oporu Cichy Kącik – DW 931
6. 5900 S Barwna Świerczyniecka – Prosta
7. 5900 S Prosta Barwna – Cichy Kącik
8. 5901 S Bojszowska Skromna – Jedlińska
9. 5901 S Jedlińska Bojszowska – DW 931
10. 5901 S Gaikowa DW 931 – Pancerniaków
11. 5901 S Pancerniaków Gaikowa – Brzozowa
12. 5901 S Brzozowa Dąbrowa – Trzcinowa
13. 5901 S Trzcinowa Brzozowa – Barwna
14. 5901 S Bieruńska Barwna – granica m. Tychy
15. 5902 S Cichy Kącik Dąbrowa – Ruchu Oporu
16. 5902 S Dąbrowa Trzcinowa – Cichy Kącik
17. 5903 S Leśniczówka DW 931 – granica m. Pszczyna
 
 
Wykaz dróg zgodnie z §18 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.  w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.