Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 Oddział Powiatowy
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

ul. Lędzińska 24
43-143 Lędziny


telefony kontaktowe:
Prezes - Bernard Bednorz tel: 608 387 891
Sekretarz - Stanisław Brzeskot tel: 603 855 047