1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Aby lepiej przygotować się do tego dnia, uczniowie klas pierwszych i drugich Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie obejrzeli film dokumentalny „Żołnierze Wyklęci”, wydany przez Kancelarię Prezydenta RP.

 

Młodzież klas starszych uczestniczyła w projekcji filmu fabularnego, promowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – „Pseudonim Anoda”. Film przedstawia losy porucznika AK Jana Rodowicza, uczestnika akcji pod Arsenałem, bohatera książki „Kamienie na Szaniec”.

 

Wyświetlone filmy przybliżyły trudną tematykę powojennej historii państwa polskiego, a szczególnie tragiczne losy bohaterów z okresu okupacji hitlerowskiej, prześladowanych przez władze komunistyczne.■AW

 

  1 Witold Pilecki  Rotmistrz Jan Pilecki
  2 Jan Rodowicz - Anoda  Jan Rodowicz – Anoda
  3 Zygmunt Szendzielarz  Zygmunt Szendzielarz

 

 

 

 

 

 

W armii kajzera i w Wehrmachcie.

W piątek, 14 marca, o godz. 18.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 86 odbędzie się szóste już spotkanie otwarte organizowane przez Klub Tygodnika Powszechnego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim. Prelekcję na temat „Mieszkańcy Lędzin i powiatu pszczyńskiego w armii kajzera i w Wehrmachcie. Zapomniana historia” wygłosi prof. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego.
Organizatorzy liczą na ciekawą dyskusję po prelekcji . Wstęp wolny.





Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego informuje, iż w dniu 10 lutego 2014 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych-mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w okresie roku 2014.

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w drodze uchwały nr 866/14 z dnia 10 lutego 2014 roku zatwierdził wyniki konkursu i zlecił realizację zadań podmiotom:

  • Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Bieruniu na realizację zadania nr 1.  „Rehabilitacja społeczna mieszkańców gminy Bieruń, kwota dotacji: 19 700 zł;
  • Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Bieruniu na realizację zadania nr 2. „Rehabilitacja społeczna mieszkańców gminy Bojszowy, kwota dotacji: 4 400 zł;
  • Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Chełmie Śląskim – na realizację zadania nr 3. „Rehabilitacja społeczna mieszkańców gminy Chełm Śląski, kwota dotacji: 20 000 zł;
  • Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Imielinie na realizację zadania nr 4. „Rehabilitacja społeczna mieszkańców gminy Imielin, kwota dotacji: 19 500 zł;
  • Lędzińskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na realizację zadania nr 5. „Rehabilitacja społeczna mieszkańców gminy Lędziny”, kwota dotacji: 32 100 zł;
  • Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach na realizację zadania nr 6. „Rehabilitacja społeczna mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego  z dysfunkcją narządu wzroku”, kwota dotacji: 12 800 zł.