Wójt Gminy
Stanisław Jagoda
41-403 Chełm Śląski,
ul. Konarskiego 2
tel. (032) 225 75 03
Powierzchnia: 23 km2 

Ludność: 5,7 tys. 

Położenie: na południowo-wschodnim krańcu Wyżyny śląskiej, na granicy z Małopolską. 

Historia: zapiski dokumentujące istnienie gminy po raz pierwszy pojawiły się w 1368 roku. W czasie rozbiorów Polski Chełm śląski kilkakrotnie zmieniał przynależność państwową, by ostatecznie w roku 1817 zostać włączonym do Prus. W XIX wieku wieś przezywa rozkwit gospodarczy. W 1922 roku Chełm śląski ponownie stał się częścią państwa polskiego. W latach siedemdziesiątych XX wieku włączany kolejno do Imielina, Tychów, Mysłowic. Od 1995 roku istnieje samodzielna gmina Chełm śląski. 

Nazwa: wywodzi się od nieużywanego dziś znaczenia wyrazu "chełm" - wzgórze, wzniesienie. W dobie staropolskiej znaczenie to było bardzo często używane przy tworzeniu nazw miejscowości położonych na pewnym wzniesieniu. 

Dzielnice i osady: Chełm Mały, Chełm Wielki, Kopciowice.