Wójt Gminy
Henryk Utrata
43-220 Bojszowy
ul. Gaikowa 35
tel. (032) 218-93-66
Powierzchnia: 31 km2 

Ludność: 6,6 tys. 

Położenie: w północno - wschodniej części historycznej Ziemi Pszczyńskiej. Graniczy z Oświęcimiem, Tychami, Miedźną. 

Historia: Najstarszy zapis o wsi pochodzi z 9 lutego 1368 roku i mówi o przekazaniu wsi Bojszowy przez księcia opawsko - raciborskiego Jana I rycerzowi Berawa i jego małżonce Katarzynie w zamian za wieś Leszczyny. W XV wieku wprowadzono trwały podział na Bojszowy Dolne i Górne. W 1765 roku Bojszowy znalazły się w granicach państwa pruskiego. Po trzech powstaniach śląskich w 1922 roku osady bojszowskie stały się na powrót częścią państwa polskiego. W 1975 roku powstała gmina Bojszowy, która dwa lata później została wchłonięta przez miasto Tychy. Od 1991 roku Bojszowy istnieją jako samodzielna gmina. 

Nazwa: Najwiarygodniejszą wydaje się ta, która wywodzi się od staroczeskiego "boj" inaczej woj, rycerz, czyli wieś rycerska. Z dokumentów źródłowych wynika także, że pierwotną formą był Bojszów - nazwa dzierżawcza (własność Bojszy). Z czasem zmieniono formę pojedyncza na mnogą, stąd Bojszowy. 

Dzielnice i osady: Dolne Bojszowy, Górne Bojszowy, Jedlina, Międzyrzecze, Nowe Bojszowy, Świerczyniec.