W trosce o zapewnienie należytej ochrony wszystkich osób wchodzących i przemieszczających się po budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu i jego jednostkach organizacyjnych, przed zakażeniem się wirusem SARS-Co V-2, tak by poprzez obecność w zakładzie nie doszło do narażenia ich życia i zdrowia, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazał objęcie codziennym pomiarem temperatury ciała wszystkie osoby wchodzące na teren Starostwa w Bieruniu (ul. Św. Kingi 1) i jego jednostek organizacyjnych tj: Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu (ul. Licealna 17), Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu (ul. Granitowa 130), Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach (ul. Pokoju 4), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu (ul. Granitowa 130), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu Filia w Lędzinach (ul. Lędzińska 24), Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Lędzinach (ul. Lędzińska 24), Centrum Usług Społecznych w Lędzinach (ul. Lędzińska 24a), Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu (ul. Warszawska 168). Pomiar temperatury odbywa się za pomocą kamery termowizyjnej znajdującej się przy głównym wejściu do Starostwa Powiatowego.

temp 2.jpg 2 temp.jpg klauzula temp.1.jpg